trainingsacteur

Gesprekssimulaties zijn een waardevolle toevoeging aan vaardigheidstrainingen: een situatie uit de dagelijkse (werk-)praktijk wordt nagespeeld in een veilige en gecontroleerde omgeving. De trainingsacteur speelt een bekende van de deelnemer. Door het aannemen van de eigenschappen van die persoon wordt de gesprekspartner zo natuurgetrouw mogelijk neergezet. Op die manier kunnen deelnemers experimenteren met verschillend gedrag en het effect daarvan.

schadevrij oefenen met communicatieve vaardigheden

Feedback op de praktijksimulatie wordt gegeven als het personage en/of als de trainingsacteur. Dit heet ook wel feedback in de rol en feedback uit de rol. Doorgaans wordt er uit de rol feedback gegeven. Soms is het erg nuttig om juist binnen de simulatie feedback te geven.

De trainingsacteur geeft feedback aan de hand van de vier G’s:

  • gedrag; welk gedrag van de deelnemer is waargenomen?
  • gevoel; hoe voelt dat voor de trainingsacteur?
  • gevolg; welk effect heeft dat op de trainingsacteur?
  • gewenst; wat zou beter kunnen werken?